Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Συμπτωματολογία του Αυτισμού

  Τη συμπτωματολογία του αυτισμού γενικά μπορούμε να την χωρίσουμε σε ελλείψεις και πλεονασμούς  της συμπεριφοράς. Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως:
  Προσοχή
 1. αποφυγή βλεμματικής επαφής
 2. διάσπαση προσοχής
 3. ελάχιστη ή υπερβολική ενασχόληση με ορισμένα αντικείμενα
 4. εκδήλωση ανησυχίας
  Προφορικός λόγος
 1. ηχολαλία
 2. ακατάληπτη άρθρωση
 3. ακατάλληλοι κυματισμοί της φωνής
 4. ακατάλληλη ένταση της φωνής
 5. ασυνάρτητος λόγος
 6. επαναληπτικός λόγος
  Κοινωνικές και Συναισθηματικές Εκδηλώσεις
 1. αποφυγή ή άρνηση σωματικής επαφής
 2. αποφυγή ή άρνηση κοινωνικής επαφής/ επικοινωνίας
 3. έλλειψη ενδιαφέροντος για συνομηλίκους
 4. έλλειψη γενικά ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους
 5. έλλειψη πρωτοβουλίας και ανταπόκρισης σε κοινωνικές συναλλαγές
 6. απάθεια σε ερεθίσματα που προκαλούν φόβο
 7. υπερβολική αντίδραση φόβου σε ερεθίσματα που συνήθως δεν προκαλούν φοβική αντίδραση
 8. απάθεια ή υπερβολική αντίδραση στον αποχωρισμό από τη μητέρα
 9. απαθείς ή ανάρμοστες με το περιβάλλον συναισθηματικές εκφράσεις
 10. έλλειψη ενσυναίσθησης
  Παιχνίδι
 1. ιδιόρρυθμη χρήση παιχνιδιών
 2. αποχή από συμβολικό ή αναπαραστατικό παιχνίδι
 3. αποχή από δυαδικό ή ομαδικό παιχνίδι με συνομηλίκους
 4. υπερβολική προσκόλληση σε ορισμένα παιχνίδια
 5. ενδιαφέρον για πολύ περιορισμένο αριθμό παιχνιδιών
  Αισθητηριακή Επεξεργασία
 1. ιδιόρρυθμη επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων (απλανές βλέμμα)
 2. αδιαφορία ή υπερβολική αντίδραση σε ακουστικά ερεθίσματα (π.χ δεν αντιδρά σε ένα δυνατό κρότο, ενώ κλείνει τ' αυτιά του στο άκουσμα της ηλεκτρικής σκούπας)
 3. αδιαφορία ή υπερβολική αντίδραση σε απτικά ερεθίσματα ( π.χ μένει απαθές σε πρόκληση πόνου, ενώ δεν ανέχεται το χάδι)
 4. υπερευαισθησία σε ορισμένες γεύσεις ή οσμές
  Επιλεκτική Προσοχή σε Ορισμένα Χαρακτηριστικά των Ερεθισμάτων του Περιβάλλοντος ή Υπερεπιλεκτικότητα (Overselectivity)
  Έχει την τάση να εστιάζει την προσοχή σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, όπως στο χρώμα ή στο σχήμα, με αποτέλεσμα να επεξεργάζεται αποσπασματικά και όχι σφαιρικά. Η αποσπασματική ή υπερεπιλεκτική αυτή η επεξεργασία επιτείνει τη δυσκολία που έχει το άτομο με αυτισμό να διακρίνει και να αναγνωρίσει αντικείμενα ή σύμβολα και να γενικεύει τις δεξιότητες του με καινούρια ερεθίσματα και σε καινούριες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν έχει μάθει να ονομάζει το πρόσωπο που απεικονίζει κάποια φωτογραφία, δεν το αναγνωρίζει παρά μόνο από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Δεν αντιλαμβάνεται ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται σε διαφορετικές φωτογραφίες είναι το ίδιο. Αυτή η δυσκολία οφείλεται στην αποσπασματική παρατήρηση κάποιου στοιχείου ή στοιχείων της φωτογραφίας, όπως τα ρούχα του απεικονιζόμενου ή το τοπίο, αντί της σφαιρικής παρατήρησης όλων των χαρακτηριστικών του προσώπου που αποτελεί το κύριο ερέθισμα για την αναγνώριση προσώπων.

  Γνωσιακές Λειτουργίες
 1. νοητική καθυστέρηση
 2. ασταθής μάθηση
 3. αναπτυξιακά χάσματα στους γνωσιακούς τομείς
 4. μαθησιακή παλινδρόμηση
  Οι πλεονασμοί στη συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό σχετίζονται κυρίως με δυσπροσάρμοστες και στερεοτυπικές αντιδράσεις και μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

  Διασπαστική Συμπεριφορά
 1. κρίσεις θυμού
 2. ανυπακοή
 3. επιθετικότητα
 4. αυτοτραυματισμοί
  Στερεοτυπικές αντιδράσεις
 1. σε οπτικά ερεθίσματα( π.χ οπτική παρακολούθηση με μισόκλειστα μάτια, παρακολούθηση αντικειμένων κρατώντας και στρίβοντας τα σαν τη σβούρα)
 2. στην ομιλία( π.χ ασυνάρτητοι ήχοι ή φράσεις κατ' εξακολούθηση)
 3. στην οσμή( π.χ μυρίζει επίμονα τα αντικείμενα ή τους ανθρώπους)
 4. στη γεύση( π.χ κρατά τροφές στο στόμα για πολλή ώρα)
 5. στην αφή( π.χ τρίβει τα δάχτυλα μεταξύ τους)
 6. στην κίνηση( π.χ κουνάει τα δάχτυλα, τα χέρια ή τα πόδια του για πολλή ώρα, σφίγγει τους μύες του)
 7. τελετουργίες( π.χ τοποθετεί αντικείμενα σε ευθεία γραμμή)
  Ιδιαίτερες Ικανότητες
 1. εξαιρετική ικανότητα απομνημόνευσης και παπαγαλίας
 2. υψηλή αριθμητική ικανότητα
 3. υπερλεξία (hyperlexia)
 4. επιδεξιότητα σε παζλ και σε παιχνίδια με περίπλοκους μηχανισμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου