Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Τεχνικές επικοινωνίας


Θα αναφερθούν επιγραμματικά παρακάτω κάποιες τεχνικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για τα άτομα με αυτισμό. Αυτές είναι οι εξής:

Makaton

  1. SPELL, (Structure( δομή με σκοπό το αίσθημα ασφάλειας), Positive Additudes ( θετικές στάσεις, ενίσχυση αυτοεικόνας), Empathy( ενσυναίσθηση και συναισθηματική κατανόηση), Low Arousal (χαλάρωση), Links ( συσχετισμός καταστάσεων, προσώπων ώστε να διερευνηθούν οι εμπειρίες μάθησης)
  2. Σύστημα PECS (Picture Exchange Communication System) (διδασκαλία της σχέσης μεταξύ εικόνα, σύμβολο, αντικείμενο)
  3. TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) επικεντρώνονται στο παιδί σαν ολότητα, οι γονείς γίνονται συνθεραπευτές
  4. MAKATON ( σύστημα χειρονομιών, νοημάτων, εικόνων για επικοινωνία. Σταδιακά όταν είναι δυνατό εισάγονται λέξεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου